sponsors

kunstschaatsclub

Figure Skating Club Kortrijk sp
rs

ijsbaan De Piste, Gentsesteenweg 131, 8500 Kortrijk

deze week op het programma

Missie

FSC Kortrijk Spurs vzw wil als erkende kunstschaatsclub, garant staan voor een kwalitatieve, georganiseerde, recreatieve en competitieve sportbeoefening. We richten ons hierbij op elke leeftijdscategorie. Onze beleidsuitdaging bestaat erin om te blijven streven naar kwaliteit en professionalisme waarin laagdrempeligheid centraal staat.

De club wil de meest optimale trainingsomgeving bieden voor de sporters op recreatief en wedstrijdniveau. Beiden worden als evenwaardig beschouwd en aldus ook verder uitgebouwd.

Naast motivatie, plezier, kracht, uithouding, durf, concentratie en elegantie worden in een omgeving van sportieve betrokkenheid, waarden als fair-play, sociaal engagement en samenwerking optimaal gestimuleerd.

Visie

Wij willen sporters de mogelijkheid bieden om zich fysiek te ontplooien binnen een optimale accommodatie onder leiding van deskundige, gediplomeerde trainers. Waarden als plezier- en succesbeleving bij het sporten, maar evenzeer veiligheid en lichamelijke gezondheid staan hierbij centraal.

Onze club bestaat uit 2 pijlers : Recreatieve en Competitieve tak, waarbij zoveel mogelijk doelgericht wordt gewerkt telkens volgens de mogelijkheden van het individu.